HS1 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.04

Son Bir Hafta
%0.08

Son Bir Ay
%3.13

Son Üç Ay
%10.75

Son Bir Yıl
%29.74

Son Üç Yıl
%128.81

Son Beş Yıl
%208.01
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%63.07

Finansman Bonosu
%0.98

Özel Sektör Tahvili
%11.72

Takasbank Para Piyasası
%0.22

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.34

Ters Repo
%6.6

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.98

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%7.86

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.23

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...