HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.17

Son Bir Hafta
%1.71

Son Bir Ay
%4.67

Son Üç Ay
%13.47

Son Bir Yıl
%58.58

Son Üç Yıl
%161.85

Son Beş Yıl
%240.95
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%1.81

Finansman Bonosu
%20.96

Özel Sektör Tahvili
%14.08

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.26

Takasbank Para Piyasası
%11.53

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.74

Mevduat TL
%8.72

Ters Repo
%12.05

Yatırım Fonları Katılma Payları
%18.9

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.08

Diğer Tefas
%8.87

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...