HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.33

Son Bir Hafta
%0.95

Son Bir Ay
%2.80

Son Üç Ay
%8.15

Son Bir Yıl
%45.09

Son Üç Yıl
%124.28

Son Beş Yıl
%198.58
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%0.4

Devlet Tahvili
%1.62

Finansman Bonosu
%16.48

Özel Sektör Tahvili
%13.61

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%8.42

Takasbank Para Piyasası
%17.84

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.8

Mevduat TL
%5.64

Katılma Hesabı TL
%2.07

Ters Repo
%4.64

Yatırım Fonları Katılma Payları
%18.28

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.46

Diğer Tefas
%8.74

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...