HJA - AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.95

Son Bir Hafta
%3.51

Son Bir Ay
%0.32

Son Üç Ay
%16.92

Son Bir Yıl
%103.84

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%83.71

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.35

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%11.94

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...