HIS - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.02

Son Bir Hafta
%0.88

Son Bir Ay
%4.43

Son Üç Ay
%14.43

Son Bir Yıl
%63.16

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%87.3

Mevduat TL
%0.01

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.76

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%7.94

Diğer Tefas
%3.99

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...