HHY - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.21

Son Bir Hafta
%0.54

Son Bir Ay
%3.96

Son Üç Ay
%8.60

Son Bir Yıl
%84.24

Son Üç Yıl
%258.09

Son Beş Yıl
%385.21
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%5.9

Devlet Tahvili
%6.81

Finansman Bonosu
%6.09

Özel Sektör Tahvili
%6.31

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%3.79

Takasbank Para Piyasası
%6.03

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%1.58

Yabancı Hisse Senedi
%19.9

BYF Katılma Payları
%35.25

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%6.19

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.15

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...