HHN - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.36

Son Bir Hafta
%2.21

Son Bir Ay
%15.09

Son Üç Ay
%20.12

Son Bir Yıl
%88.82

Son Üç Yıl
%424.40

Son Beş Yıl
%913.53
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.96

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%8.18

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%2.68

Katılma Hesabı TL
%11.12

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.4

BYF Katılma Payları
%3.2

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.46

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...