HHN - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.17

Son Bir Hafta
%2.69

Son Bir Ay
%4.39

Son Üç Ay
%13.55

Son Bir Yıl
%65.79

Son Üç Yıl
%458.40

Son Beş Yıl
%906.38
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.96

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%8.18

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%2.68

Katılma Hesabı TL
%11.12

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.4

BYF Katılma Payları
%3.2

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.46

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...