HET - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.07

Son Bir Hafta
%1.31

Son Bir Ay
%3.06

Son Üç Ay
%2.21

Son Bir Yıl
%45.42

Son Üç Yıl
%132.71

Son Beş Yıl
%254.86
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%14.72

Devlet Tahvili
%79.39

Hazine Bonosu
%0.19

Özel Sektör Tahvili
%0.77

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.79

Mevduat TL
%4.13

Diğer Tefas
%0.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...