HEE - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.55

Son Bir Hafta
%-0.62

Son Bir Ay
%2.19

Son Üç Ay
%8.68

Son Bir Yıl
%32.61

Son Üç Yıl
%152.89

Son Beş Yıl
%334.47
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%24.85

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%47.27

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%2.27

Katılma Hesabı TL
%22.76

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.85

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...