HED - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.41

Son Bir Hafta
%0.66

Son Bir Ay
%2.12

Son Üç Ay
%4.50

Son Bir Yıl
%56.60

Son Üç Yıl
%324.64

Son Beş Yıl
%632.49
Loading...
Yükleniyor...
Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%95.12

Takasbank Para Piyasası
%2.52

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.38

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...