HED - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.25

Son Bir Hafta
%1.29

Son Bir Ay
%3.68

Son Üç Ay
%12.18

Son Bir Yıl
%88.28

Son Üç Yıl
%348.09

Son Beş Yıl
%625.85
Loading...
Yükleniyor...
Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%95.12

Takasbank Para Piyasası
%2.52

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.38

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...