GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.07

Son Bir Hafta
%3.80

Son Bir Ay
%6.76

Son Üç Ay
%22.07

Son Bir Yıl
%98.82

Son Üç Yıl
%875.29

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%91.89

Takasbank Para Piyasası
%1.21

Ters Repo
%3.76

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.08

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.06

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...