GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.28

Son Bir Hafta
%0.74

Son Bir Ay
%3.28

Son Üç Ay
%8.89

Son Bir Yıl
%38.82

Son Üç Yıl
%113.25

Son Beş Yıl
%186.67
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%12.44

Finansman Bonosu
%50.12

Özel Sektör Tahvili
%17.71

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.86

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.01

Mevduat TL
%0.01

Yatırım Fonları Katılma Payları
%12.26

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.71

Diğer Tefas
%2.88

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...