GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.26

Son Bir Hafta
%3.44

Son Bir Ay
%6.95

Son Üç Ay
%4.81

Son Bir Yıl
%66.86

Son Üç Yıl
%320.09

Son Beş Yıl
%699.86
Loading...
Yükleniyor...
Takasbank Para Piyasası
%1.26

Mevduat Döviz
%0.09

Ters Repo
%2.7

Yabancı Hisse Senedi
%94.75

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.21

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...