GTZ - GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.26

Son Bir Hafta
%3.37

Son Bir Ay
%12.66

Son Üç Ay
%31.39

Son Bir Yıl
%76.83

Son Üç Yıl
%251.27

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Mevduat TL
%0.05

Ters Repo
%10.29

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%75.28

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.94

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.43

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...