GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.32

Son Bir Hafta
%0.42

Son Bir Ay
%3.10

Son Üç Ay
%9.97

Son Bir Yıl
%39.13

Son Üç Yıl
%115.93

Son Beş Yıl
%195.82
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%3.6

Finansman Bonosu
%33.6

Özel Sektör Tahvili
%47.64

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%3.37

Takasbank Para Piyasası
%5.61

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.55

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5.63

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...