GTA - GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.22

Son Bir Hafta
%-1.87

Son Bir Ay
%-2.06

Son Üç Ay
%3.05

Son Bir Yıl
%54.51

Son Üç Yıl
%346.27

Son Beş Yıl
%772.77
Loading...
Yükleniyor...
Takasbank Para Piyasası
%0.32

Mevduat Döviz
%0.04

Kıymetli Madenler
%62.03

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%1.67

Kıymetli Madenler Kamu Kira Sertifikaları
%35.46

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.48

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...