GSP - AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.35

Son Bir Hafta
%0.25

Son Bir Ay
%7.33

Son Üç Ay
%7.61

Son Bir Yıl
%92.32

Son Üç Yıl
%480.23

Son Beş Yıl
%886.83
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%94.61

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.84

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.55

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...