GSP - AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.70

Son Bir Hafta
%1.40

Son Bir Ay
%12.96

Son Üç Ay
%26.30

Son Bir Yıl
%186.77

Son Üç Yıl
%630.27

Son Beş Yıl
%1,296.40
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%96.92

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.45

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.63

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...