GSE - AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.64

Son Bir Ay
%3.31

Son Üç Ay
%10.84

Son Bir Yıl
%64.43

Son Üç Yıl
%318.19

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%13.74

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%72.86

Mevduat TL
%1.42

Mevduat Döviz
%4.18

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.44

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.32

Diğer Tefas
%0.04

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...