GO6 - FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.93

Son Bir Ay
%4.29

Son Üç Ay
%13.29

Son Bir Yıl
%47.99

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%24.98

Özel Sektör Tahvili
%0.74

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.1

Takasbank Para Piyasası
%19.45

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.39

Mevduat TL
%18.96

Ters Repo
%27.46

Diğer Tefas
%4.92

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...