GO4 - FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.44

Son Bir Hafta
%3.09

Son Bir Ay
%8.38

Son Üç Ay
%20.61

Son Bir Yıl
%105.27

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%10.53

Finansman Bonosu
%3.14

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.53

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.65

Mevduat TL
%1.11

Yatırım Fonları Katılma Payları
%75.01

BYF Katılma Payları
%8.19

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.84

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...