GO4 - FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.21

Son Bir Hafta
%-0.26

Son Bir Ay
%2.62

Son Üç Ay
%7.99

Son Bir Yıl
%72.85

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%8.54

Finansman Bonosu
%1.72

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.49

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.61

Mevduat TL
%0.3

Yatırım Fonları Katılma Payları
%83.23

BYF Katılma Payları
%3.06

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.69

Diğer Tefas
%1.36

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...