GO3 - FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.45

Son Bir Hafta
%1.16

Son Bir Ay
%4.64

Son Üç Ay
%8.85

Son Bir Yıl
%88.94

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%5.47

Finansman Bonosu
%5.96

Özel Sektör Tahvili
%0.43

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.73

Mevduat TL
%1.88

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%7.51

Yatırım Fonları Katılma Payları
%67.53

BYF Katılma Payları
%6.78

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.39

Diğer Tefas
%2.32

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...