GO2 - FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.33

Son Bir Hafta
%0.97

Son Bir Ay
%4.82

Son Üç Ay
%11.46

Son Bir Yıl
%71.62

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%6.06

Finansman Bonosu
%5.95

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.58

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.58

Mevduat TL
%0.88

Yatırım Fonları Katılma Payları
%81.93

BYF Katılma Payları
%1.84

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.71

Diğer Tefas
%1.47

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...