GO1 - FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.19

Son Bir Hafta
%1.31

Son Bir Ay
%4.79

Son Üç Ay
%11.87

Son Bir Yıl
%52.13

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.85

Finansman Bonosu
%7.81

Özel Sektör Tahvili
%0.95

Mevduat TL
%0.9

Yatırım Fonları Katılma Payları
%80.48

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.95

Diğer Tefas
%4.06

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...