GMA - AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.46

Son Bir Hafta
%0.15

Son Bir Ay
%5.81

Son Üç Ay
%15.85

Son Bir Yıl
%100.67

Son Üç Yıl
%444.97

Son Beş Yıl
%877.82
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%53.24

Finansman Bonosu
%3.07

Özel Sektör Tahvili
%11.18

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%2.04

Takasbank Para Piyasası
%6.6

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.63

Yabancı Hisse Senedi
%1.33

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.34

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%6.17

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.4

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...