GEK - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.30

Son Bir Hafta
%0.30

Son Bir Ay
%3.46

Son Üç Ay
%10.56

Son Bir Yıl
%48.46

Son Üç Yıl
%158.18

Son Beş Yıl
%249.70
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%4.01

Devlet Tahvili
%53.33

Finansman Bonosu
%16.61

Özel Sektör Tahvili
%12.48

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.57

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%7.93

Mevduat TL
%2.96

Katılma Hesabı TL
%1.74

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.38

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...