GED - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.68

Son Bir Hafta
%-0.34

Son Bir Ay
%3.02

Son Üç Ay
%0.15

Son Bir Yıl
%39.18

Son Üç Yıl
%111.06

Son Beş Yıl
%189.39
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%3.69

Devlet Tahvili
%21.27

Hazine Bonosu
%0.62

Finansman Bonosu
%18.3

Özel Sektör Tahvili
%26.41

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%4.52

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%6.85

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%3.46

Mevduat TL
%13.65

Katılma Hesabı TL
%0.6

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.62

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...