GBL - AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.90

Son Bir Ay
%3.92

Son Üç Ay
%11.40

Son Bir Yıl
%46.99

Son Üç Yıl
%120.52

Son Beş Yıl
%190.67
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%76.77

Özel Sektör Tahvili
%8.63

Takasbank Para Piyasası
%5

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.41

Mevduat TL
%1.94

Katılma Hesabı TL
%1.53

Ters Repo
%4.72

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...