GBL - AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.11

Son Bir Hafta
%0.74

Son Bir Ay
%3.05

Son Üç Ay
%9.57

Son Bir Yıl
%35.10

Son Üç Yıl
%94.43

Son Beş Yıl
%163.93
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%80.16

Özel Sektör Tahvili
%9.27

Takasbank Para Piyasası
%4.16

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.21

Mevduat TL
%4.02

Katılma Hesabı TL
%1.18

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...