GBJ - GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-2.08

Son Bir Hafta
%9.90

Son Bir Ay
%0.00

Son Üç Ay
%0.00

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%89.75

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%10.25

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...