GAL - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.29

Son Bir Hafta
%0.68

Son Bir Ay
%2.70

Son Üç Ay
%8.69

Son Bir Yıl
%30.11

Son Üç Yıl
%81.62

Son Beş Yıl
%140.70
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%4.44

Finansman Bonosu
%46.46

Özel Sektör Tahvili
%0.12

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%3.05

Takasbank Para Piyasası
%4.93

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.02

Mevduat TL
%34.87

Katılma Hesabı TL
%5.93

Ters Repo
%0.19

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...