GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.23

Son Bir Hafta
%2.05

Son Bir Ay
%7.80

Son Üç Ay
%12.44

Son Bir Yıl
%123.81

Son Üç Yıl
%362.50

Son Beş Yıl
%582.24
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%33.57

Devlet Tahvili
%12.28

Finansman Bonosu
%33.37

Özel Sektör Tahvili
%1.95

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.72

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.89

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.21

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%11.75

Diğer Tefas
%2.26

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...