GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.85

Son Bir Hafta
%-0.95

Son Bir Ay
%6.23

Son Üç Ay
%25.23

Son Bir Yıl
%145.63

Son Üç Yıl
%884.84

Son Beş Yıl
%1,316.61
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%90.33

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.67

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...