GA1 - GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.16

Son Bir Hafta
%0.90

Son Bir Ay
%3.98

Son Üç Ay
%10.74

Son Bir Yıl
%48.51

Son Üç Yıl
%127.00

Son Beş Yıl
%197.32
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%22.88

Finansman Bonosu
%38.25

Özel Sektör Tahvili
%21.3

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%7.05

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.59

Mevduat TL
%2.68

Ters Repo
%6.25

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...