GA1 - GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.10

Son Bir Hafta
%0.73

Son Bir Ay
%3.00

Son Üç Ay
%9.72

Son Bir Yıl
%35.43

Son Üç Yıl
%101.22

Son Beş Yıl
%165.08
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%11.8

Finansman Bonosu
%58.65

Özel Sektör Tahvili
%14.23

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%3.88

Takasbank Para Piyasası
%2.35

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.52

Mevduat TL
%8.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...