FZP - FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.38

Son Bir Hafta
%1.20

Son Bir Ay
%4.05

Son Üç Ay
%13.05

Son Bir Yıl
%52.55

Son Üç Yıl
%144.84

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%6.34

Devlet Tahvili
%0.58

Finansman Bonosu
%7.89

Özel Sektör Tahvili
%0.02

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%16.91

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%6.62

Takasbank Para Piyasası
%9.97

Mevduat TL
%44.11

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.57

Diğer Tefas
%5.99

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...