FZJ - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%-0.41

Son Bir Ay
%3.04

Son Üç Ay
%8.57

Son Bir Yıl
%57.08

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.3

Mevduat TL
%2.07

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%1.08

Yatırım Fonları Katılma Payları
%88.2

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.06

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.09

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.5

Diğer Tefas
%0.7

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...