FYT - QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.82

Son Bir Ay
%3.46

Son Üç Ay
%11.62

Son Bir Yıl
%41.31

Son Üç Yıl
%97.61

Son Beş Yıl
%144.55
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%16.73

Finansman Bonosu
%54.08

Özel Sektör Tahvili
%5.56

Takasbank Para Piyasası
%6.78

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.74

Mevduat TL
%2.27

Ters Repo
%8.86

Diğer Tefas
%4.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...