FYT - QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.14

Son Bir Hafta
%0.81

Son Bir Ay
%3.31

Son Üç Ay
%9.32

Son Bir Yıl
%29.83

Son Üç Yıl
%77.21

Son Beş Yıl
%123.16
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%25.25

Finansman Bonosu
%51.61

Özel Sektör Tahvili
%5.43

Takasbank Para Piyasası
%6.24

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.7

Mevduat TL
%2.14

Ters Repo
%3.84

Diğer Tefas
%4.79

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...