FYO - QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.85

Son Bir Ay
%3.67

Son Üç Ay
%10.91

Son Bir Yıl
%40.93

Son Üç Yıl
%104.45

Son Beş Yıl
%158.75
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%59.34

Özel Sektör Tahvili
%14.53

Takasbank Para Piyasası
%3.55

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%4.38

Mevduat TL
%1.36

Ters Repo
%2.05

Diğer Tefas
%14.79

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...