FYO - QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%0.63

Son Bir Ay
%2.71

Son Üç Ay
%8.18

Son Bir Yıl
%29.67

Son Üç Yıl
%79.07

Son Beş Yıl
%141.52
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%68.41

Özel Sektör Tahvili
%14.21

Takasbank Para Piyasası
%0.3

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.45

Mevduat TL
%2.21

Ters Repo
%5.86

Diğer Tefas
%7.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...