FYI - AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.89

Son Bir Ay
%3.64

Son Üç Ay
%11.91

Son Bir Yıl
%55.59

Son Üç Yıl
%176.06

Son Beş Yıl
%320.59
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%0.09

Finansman Bonosu
%26.56

Özel Sektör Tahvili
%5.21

Takasbank Para Piyasası
%8.32

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%4.45

Mevduat TL
%16.89

Katılma Hesabı TL
%9.17

Ters Repo
%12.32

Yatırım Fonları Katılma Payları
%14.5

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.49

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...