FYI - AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%1.00

Son Bir Ay
%3.47

Son Üç Ay
%10.74

Son Bir Yıl
%55.56

Son Üç Yıl
%162.89

Son Beş Yıl
%297.90
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%27.86

Devlet Tahvili
%0.06

Finansman Bonosu
%27.98

Özel Sektör Tahvili
%10.34

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%5.22

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%3.71

Mevduat TL
%5.76

Katılma Hesabı TL
%10.73

Repo
%-5.67

Yatırım Fonları Katılma Payları
%11.43

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.58

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...