FYF - STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.70

Son Bir Hafta
%1.36

Son Bir Ay
%4.14

Son Üç Ay
%15.20

Son Bir Yıl
%53.92

Son Üç Yıl
%165.19

Son Beş Yıl
%212.71
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%91.53

Takasbank Para Piyasası
%-2.16

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%10.63

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...