FYF - STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%0.08

Son Bir Ay
%1.59

Son Üç Ay
%8.19

Son Bir Yıl
%41.51

Son Üç Yıl
%108.65

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%91.47

Takasbank Para Piyasası
%-3.98

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%12.51

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...