FYA - İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.62

Son Bir Hafta
%-0.73

Son Bir Ay
%3.09

Son Üç Ay
%14.19

Son Bir Yıl
%185.24

Son Üç Yıl
%878.29

Son Beş Yıl
%3,722.27
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%16.99

Finansman Bonosu
%12.84

Özel Sektör Tahvili
%40.17

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%0.27

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.85

Mevduat TL
%0.42

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.05

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%23.95

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.46

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...