FSV - QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.00

Son Bir Ay
%0.00

Son Üç Ay
%0.00

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%21.51

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%78.49

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...