FS2 - FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.28

Son Bir Hafta
%-3.01

Son Bir Ay
%0.44

Son Üç Ay
%28.62

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%88.42

Mevduat TL
%0.27

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%11.31

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...