FPR - STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.11

Son Bir Hafta
%-0.57

Son Bir Ay
%3.57

Son Üç Ay
%12.89

Son Bir Yıl
%60.77

Son Üç Yıl
%338.03

Son Beş Yıl
%340.24
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%97.22

Takasbank Para Piyasası
%2.45

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.33

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...