FPH - FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.70

Son Bir Hafta
%5.25

Son Bir Ay
%14.97

Son Üç Ay
%22.03

Son Bir Yıl
%171.69

Son Üç Yıl
%740.36

Son Beş Yıl
%2,283.53
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%93.46

Takasbank Para Piyasası
%0.01

Mevduat TL
%2.12

Ters Repo
%2.17

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.63

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.84

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.77

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...