FPH - FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.59

Son Bir Hafta
%-0.27

Son Bir Ay
%4.53

Son Üç Ay
%4.52

Son Bir Yıl
%81.32

Son Üç Yıl
%599.55

Son Beş Yıl
%1,495.33
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%90.31

Takasbank Para Piyasası
%3.5

Mevduat TL
%4.38

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.83

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.28

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.7

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...