FNO - QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.57

Son Bir Hafta
%0.68

Son Bir Ay
%3.33

Son Üç Ay
%14.19

Son Bir Yıl
%79.76

Son Üç Yıl
%241.18

Son Beş Yıl
%402.42
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%20.66

Devlet Tahvili
%2.12

Finansman Bonosu
%0.37

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%9.11

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%1.25

Takasbank Para Piyasası
%2.73

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%1.58

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%6.76

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.47

Mevduat TL
%5.9

Ters Repo
%11.07

Kıymetli Madenler Kamu Borçlanma Araçları
%0.21

Kıymetli Madenler Kamu Kira Sertifikaları
%0.1

Yabancı Hisse Senedi
%17.1

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%1.64

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.31

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%16.59

Diğer Tefas
%0.03

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...