FIR - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%1.16

Son Bir Ay
%5.27

Son Üç Ay
%14.16

Son Bir Yıl
%86.80

Son Üç Yıl
%365.12

Son Beş Yıl
%742.36
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%36.33

Devlet Tahvili
%1

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%32.03

Finansman Bonosu
%14.08

Özel Sektör Tahvili
%11.14

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.34

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5.07

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...