FID - FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%-1.32

Son Bir Ay
%3.24

Son Üç Ay
%3.76

Son Bir Yıl
%75.25

Son Üç Yıl
%392.70

Son Beş Yıl
%783.75
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%68.74

Devlet Tahvili
%0.07

Özel Sektör Tahvili
%0.02

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.34

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%2.21

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%7.08

Takasbank Para Piyasası
%4.97

Mevduat TL
%2.61

Ters Repo
%6.84

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.8

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.31

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.13

Diğer Tefas
%0.88

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...