FID - FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.40

Son Bir Hafta
%4.34

Son Bir Ay
%11.31

Son Üç Ay
%17.72

Son Bir Yıl
%135.38

Son Üç Yıl
%488.40

Son Beş Yıl
%1,046.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%71.06

Devlet Tahvili
%0.05

Özel Sektör Tahvili
%0.02

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%1.86

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%13.56

Takasbank Para Piyasası
%0.04

Mevduat TL
%2.18

Ters Repo
%1.01

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5.25

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.36

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.14

Diğer Tefas
%0.47

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...