FI3 - QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.20

Son Bir Hafta
%-0.63

Son Bir Ay
%2.05

Son Üç Ay
%8.59

Son Bir Yıl
%35.90

Son Üç Yıl
%123.77

Son Beş Yıl
%189.29
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.99

Devlet Tahvili
%46.32

Finansman Bonosu
%11.4

Özel Sektör Tahvili
%4.35

Takasbank Para Piyasası
%7.99

Mevduat TL
%0.64

Ters Repo
%5.25

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.37

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.34

Diğer Tefas
%19.35

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...