FI3 - QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.49

Son Bir Hafta
%0.00

Son Bir Ay
%2.93

Son Üç Ay
%7.36

Son Bir Yıl
%28.04

Son Üç Yıl
%107.96

Son Beş Yıl
%164.93
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%4.8

Devlet Tahvili
%39.69

Finansman Bonosu
%16.64

Özel Sektör Tahvili
%4.68

Takasbank Para Piyasası
%1.24

Mevduat TL
%0.76

Ters Repo
%6.82

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.71

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.42

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.01

Diğer Tefas
%23.23

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...