FFD - FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.93

Son Bir Ay
%4.23

Son Üç Ay
%13.28

Son Bir Yıl
%42.64

Son Üç Yıl
%86.16

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%1.09

Takasbank Para Piyasası
%2.15

Mevduat TL
%7.42

Katılma Hesabı TL
%1.21

Ters Repo
%86.26

Diğer Tefas
%1.87

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...