FFD - FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.85

Son Bir Ay
%3.50

Son Üç Ay
%10.69

Son Bir Yıl
%29.01

Son Üç Yıl
%69.66

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%0.88

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%5.42

Takasbank Para Piyasası
%6.13

Mevduat TL
%2.04

Ters Repo
%85.53

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...