FES - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.30

Son Bir Hafta
%1.28

Son Bir Ay
%4.49

Son Üç Ay
%12.46

Son Bir Yıl
%53.60

Son Üç Yıl
%168.78

Son Beş Yıl
%255.42
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%8.96

Devlet Tahvili
%4.19

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%4.31

Finansman Bonosu
%21.68

Özel Sektör Tahvili
%15.44

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.55

Takasbank Para Piyasası
%0.53

Mevduat TL
%18.87

Katılma Hesabı TL
%5.56

Ters Repo
%1.86

Yatırım Fonları Katılma Payları
%14.87

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.18

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...