FBC - FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.55

Son Bir Hafta
%-1.42

Son Bir Ay
%0.42

Son Üç Ay
%7.41

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%51.82

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%9.03

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%12.19

Yabancı Hisse Senedi
%2.96

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.16

BYF Katılma Payları
%6.69

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%11.15

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...