FBC - FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.49

Son Bir Hafta
%-0.49

Son Bir Ay
%4.31

Son Üç Ay
%10.00

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%56.94

Katılma Hesabı TL
%4.19

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%10.01

Yabancı Hisse Senedi
%6.27

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.45

BYF Katılma Payları
%2.27

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.73

Diğer Tefas
%9.14

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...