EJG - AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%-0.88

Son Bir Ay
%2.48

Son Üç Ay
%5.23

Son Bir Yıl
%89.31

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%64.88

Mevduat TL
%25.28

Katılma Hesabı TL
%0.01

Repo
%-24.16

Yatırım Fonları Katılma Payları
%33.99

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...